Privacy Statement

Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verwerkt persoonsgegevens van u als u ons een opdracht verstrekt voor het begeleiden van een uitvaart en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekte.

Wij verwerken de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens van de opdrachtgever:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.
Indien de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verstrekt, wordt de uitvaart niet begeleid.

Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Wij bellen of mailen u als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
– Wij leveren goederen en diensten bij u af
– Vanwege de wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het doen van aangifte van overlijden bij gemeenten, aangifte begraving of cremeren, aanvraag uitvaartviering en onze belastingaangifte.
– Het afhandelen van uw betaling.

Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miekegreveling.nl.

Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U stuurt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@miekegreveling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij hierna contact met u op om dit te vergewissen. Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding gebruikt cookies op haar website.

Ons Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 20 juni 2019.
Contactgegevens:
Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding
Postadres: Engerink Es 9 | 7541 CE Enschede