U kunt de eventueel aanwezige verzekering bij de verzorging van de uitvaart door Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding gewoon aanspreken om de kosten te dekken. U bent nimmer verplicht om de uitvaart te laten verzorgen door uw uitvaartverzekeraar.

Als u dat prettig vindt, bieden wij u voorafgaand aan de uitvaart inzicht in de kosten. Dit doen wij door het opstellen van een overzichtelijke begroting en het voortdurend helder communiceren over de financiële consequenties van de keuzes die u wilt maken.

Praten over kosten vinden wij heel normaal en wij denken graag mee vanuit uw budget.