Update 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 wordt het maximumaantal bezoekers bij een uitvaart verruimd. 
Geen limiet
mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is en bezoekers kunnen zitten, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden. 
Anders geldt:
– Maximaal 100 belangstellenden bij een bijeenkomst binnen, mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is.
– Maximaal 250 belangstellenden bij een bijeenkomst buiten, mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is.
Voldoende afstand bewaren, anderhalve meter, blijft dus belangrijk, maar dat geldt niet voor: 
– Personen die één huishouden vormen.
– Kinderen tot 12 jaar.
– Jongeren tot 18 jaar onderling (jongeren moeten wel anderhalve meter
afstand houden ten opzichte van volwassenen die niet tot hun huishouden
behoren).

 

Er is op dit moment veel nieuws rondom het coronavirus. Ook in Nederland nemen de besmettingen op dit moment toe. We krijgen steeds meer vragen over hoe het zit als een dierbare overlijdt aan het coronavirus.

Dierbare overlijdt aan het coronavirus
Bij het overlijden van uw dierbare kunt u ons 24 uur per dag bellen.
Als u het vermoeden heeft dat uw dierbare besmet was met het coronavirus dan is het belangrijk dat u dit meldt aan ons. Wij zijn op de hoogte van de veiligheidsregels rondom het coronavirus en zullen u hierover informeren. 

Uitvaart bespreken
Voor het eerste gesprek maken we een afspraak om bij u langs te komen. U mag ook naar ons kantoor komen. We stemmen samen af wat verstandig is op dat moment. De overige contactmomenten zijn telefonisch of via mail. Uiteraard zijn wij wel fysiek aanwezig bij de uitvaart.

Is een overledene nog besmettelijk? 
Als een overledene besmet is geweest met het coronavirus volgen wij hiervoor de regels die zijn vastgesteld door het RIVM en de betrokken GGD. In principe kan de uitvaart gewoon doorgaan op de reguliere manier. Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na het overlijden. 

Uitvaart en het coronavirus
Op het moment dat iemand is overleden die ook besmet is met het coronavirus dan kan de uitvaart gewoon plaatsvinden. Wel worden er extra maatregelen genomen waarbij wij de regelgeving van de overheid nauw volgt. Nabestaanden die niet aanwezig zijn bij de uitvaart omdat zij besmet zijn met het coronavirus kunnen de uitvaart bijvoorbeeld volgen via een livestream of video-opname. Dat is afhankelijk van de locatie waar de uitvaart plaatsvindt. Vanwege de hygiënevoorschriften vanuit de overheid mag u geen hand geven bij het condoleren. Lichamelijk contact is momenteel niet aan te raden. U kunt uw medeleven op een andere manier kenbaar maken.
 
Uitvaarten in Nederland
Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de regelgeving die door de overheid bekend wordt gemaakt. Op dit moment organiseren wij geen uitvaarten met meer dan 30 personen. Deze maatregel geldt tot en met 6 april 2020. Mocht dit betekenen dat er daarom personen niet aanwezig kunnen zijn op de uitvaart, dan kunnen zij deze bijvoorbeeld volgen via een livestream of video-opname.

Catering op een uitvaart
Het is niet meer mogelijk om cateringfaciliteiten in crematoria en uitvaartcentra af te nemen.
De maatregelen in het kort:
– We mogen niet meer dan 30 genodigden/gasten op een uitvaart verwelkomen
– We zorgen dat er 1,5 meter ruimte mogelijk is tussen mensen
– We zorgen voor informatievoorziening over de hygiëne richtlijnen aan
genodigden/gasten voorafgaand aan de uitvaart en faciliteren de nodige
middelen hiervoor
– Vanaf 17 maart 2020 gaan alle cateringfaciliteiten in crematoria en
uitvaartcentra dicht. Dit betekent dat er ook geen koffie en thee meer wordt geschonken na de uitvaart.

Veel gestelde vragen over het coronavirus en uitvaart

Coronavirus en uitvaarten 
Ik moet zelf hoesten en niezen mag ik dan de uitvaart bezoeken?
Het RIVM schrijft hierover dat wanneer u verkoudheidsklachten (of verhoging vanaf 38,0 graden Celsius) heeft u beter thuis kunt blijven.

Kan ik een uitvaart bezoeken waarbij de overledene het coronavirus
had? 
Ja, u kunt gewoon de uitvaart bezoeken als u zelf geen gezondheidsklachten heeft of een vermoeden dat u het coronavirus heeft.

Kan ik handen schudden tijdens de uitvaart?
Het wordt afgeraden om handen te schudden en waar mogelijk fysiek contact te vermijden. We adviseren u daarom om dit ook tijdens een condoleance niet te doen. Wel kunt u uw steun betuigen door bijvoorbeeld een knikje te geven of een paar mooie woorden uit te spreken. Denk bijvoorbeeld aan “Ik leef met u mee” of “Veel sterkte”. 

Kan de kist open blijven bij de opbaring en de uitvaart?
De kist kan open blijven.

Coronavirus en overledene 
Mag ik bij de laatste verzorging van een dierbare aanwezig zijn?
Dit overleggen we op dat moment met ons zorgteam. Het heeft de voorkeur dit zoveel mogelijk te beperken.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden? 
Een thuisopbaring is mogelijk. Bij een thuisopbaring controleren wij of dagelijks het lichaam van de overledene en de koeling. Om ons zelf zoveel mogelijk beschermen vragen we u om 1,5 meter afstand te nemen tijdens de controle.

Mag ik mijn overleden dierbare aanraken, kussen, knuffelen?
Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact met uw overleden dierbare. Net als anders, wordt goede handhygiëne aangeraden. Dus uw handen wassen met zeep. 

Kunnen we rouwbezoek ontvangen?
Het is mogelijk om rouwbezoek te ontvangen in het uitvaartcentrum. Hieraan zit wel een restrictie mbt het aantal bezoekers, Of u thuis rouwbezoek kunt ontvangen, kunt u het beste overleggen met het GGD die bekend is met uw situatie.

Kan iemand die in quarantaine zit een uitvaart bijwonen?
Nee, niet in persoon. Er zijn regels waar deze patiënten zich aan dienen te houden. Het is soms wel mogelijk om de uitvaart ‘digitaal’ bij te wonen.

Heeft u nog vragen, belt u ons dan gerust op 06-83560822