Afscheid
nemen van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Echt en
oprecht afscheid nemen is juist daarom zo belangrijk. Dit kan
nabestaanden kracht geven weer verder te gaan.Team Mieke Greveling
Uitvaartbegeleiding staat voor afscheid nemen met zorg en
persoonlijke aandacht. Ieder mens is uniek. Daarom is ook ieder
afscheid uniek.

Samen met u geven wij stap voor stap vorm aan het afscheid. In de dagen rondom de uitvaart kunt u daarbij dag en nacht op ons rekenen en ondersteunen wij u in dit proces. Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. Wij nemen daarvoor juist graag de tijd en rust, zodat u tot een goede beslissing kunt komen.

U kunt ons dag en nacht bereiken. Na een overlijden thuis moet altijd eerst een arts gewaarschuwd worden. Als u kiest voor Team Mieke Greveling Uitvaartbegeleiding, dan dienen de nabestaanden daarna direct contact op te nemen met ons. Wij nemen vervolgens contact op met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Ook als u geen verzekering heeft, kunt u uiteraard bij ons terecht.