Coronavirus & uitvaart [update]

Update 1 juli 2020 Per 1 juli 2020 wordt het maximumaantal bezoekers bij een uitvaart verruimd. Geen limiet: mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is en bezoekers kunnen zitten, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck heeft...

Haar laatste wensen

Een tijdje geleden kreeg ik een telefoontje van een mevrouw die met mij in gesprek wilde. Het liefst op een avond vroeg ze mij. Haar kinderen moesten er ook bij zijn, maar wel op korte termijn. Het ging namelijk over haar laatste wensen, want mevrouw had vandaag...

Weinig geld, toch een waardig afscheid?

Op een middag werd ik gebeld door een mevrouw. Ze vertelde mij dat haar schoonvader die ochtend was overleden en dat de familie iemand zocht die de uitvaart wilde verzorgen, maar zei ze er is weinig geld beschikbaar voor een uitvaart. Of ik aan de telefoon kon zeggen...

Met de bus

Midden in de nacht gaat mijn telefoon. Het is een meneer die ik ken van een voorgesprek. Zijn vrouw is zojuist overleden. Of ik, zoals afgesproken, wil komen. Even later tref ik deze meneer en zijn 3 dochters intens verdrietig aan. Ik kijk even bij mevrouw en wacht...

Ze regisseerde haar eigen afscheid…

Een paar maanden geleden werd ik benaderd door iemand die ik goed ken. Ze had slecht bericht van de artsen gehad en wilde met mij spreken. Niet dat ze van plan was om snel dood te gaan, maar om over haar ideeën met betrekking tot een uitvaart te praten. In de maanden...